News Archive

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสงขลา ในคดีชาวโรฮิวญาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โจทก์ กับนายอนัส หะยีมะแซ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดสตูล คดีที่ 8419/2560)

Read More

ใบแจ้งข่าว: ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนายสมพล จิโรจน์มนตรี อดีตนายกสมาคมประมงจังหวัดตรังและพวก 6 คน คนละ 10 ปี ปรับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญลาภการประมง 500,000 บาทและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมจำนวน 1,992,000 บาท ข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์แรงงานประมงชาวพม่าจำนวน 15 คน ในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Read More

ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดตรังนัดฟังคำพิพากษาอุทธรณ์คดีค้ามนุษย์แรงงานพม่าจำนวน 15 คน ในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายกสมาคมประมงจังหวัดตรังและพวก 10 คนเป็นจำเลยในคดี

Read More