News Archive

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา กำหนดประเด็นข้อพิพาท และกำหนดวันนัดสืบพยานคดี กรณีนายจ้างเป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานประกันสังคมเป็นจำเลย และลูกจ้างเป็นจำเลยร่วม เนื่องจากเห็นว่า คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ใบแจ้งข่าว เผยแพร่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556  “ศาลแรงงานกลาง พิจารณา กำหนดประเด็นข้อพิพาท และกำหนดวันนัดสืบพยานคดี กรณีนายจ้างเป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานประกันสังคมเป็นจำเลย และลูกจ้างเป็นจำเลยร่วม เนื่องจากเห็นว่า คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย“ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา09.30 น.ศาลแรงงานกลางได้นัดพิจารณาและกำหนดประเด็นข้อพิพาท กรณีที่บริษัท เกียวโต แพคเก็จจิ้ง จำกัด เป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานประกันสังคม เป็นจำเลย และนายโทน เอ จำเลยร่วม กรณีที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ได้ออกคำสั่งเลขที่ 4/2555 เรื่องเงินทดแทน เพื่อให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทน กรณีที่นายโทน หรือ TUN
Read More

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายจ้างในคดีฆ่าแรงงานข้ามชาติโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

เมื่อวันที่ 13   มีนาคม 2556 ศาลจังหวัดแม่สอด อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด เป็นโจทก์ฟ้องนายประยุน กาวิระเดช กับพวก รวม 2   ราย ฐานความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนน ซึ่งได้กระทำต่อแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าซึ่งเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ในไร่ข้าวโพดของจำเลย โดยพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9   พฤศจิกายน 2550 เวลาประมาณ 23.00 น. เมื่อนายประยุน หรือพุ กาวิระเดช เจ้าของไร่ข้าวโพด พร้อมลูกน้องได้นำตัวแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 5 คน ออกจากบ้านพักในไร่ข้าวโพดของนายประยุน กาวิระเดชโดยบังคับให้แรงงานทั้ง 5 คน ขึ้นรถยนต์ปิกอัพ ไปที่บริเวณเชิงเขาห้วยพระฤาษี ริมถนนสายบ้านเจดีโค๊ะ-บ้านปางวัว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
Read More

นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้เดินทางไปเมืองเนปิดอว์ ประเทศพม่าเพื่อเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD และประธานคณะกรรมาธิการหลักนิติธรรมแห่งรัฐสภาสหภาพพม่า ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายนักกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEALAW การเข้าพบครั้งนี้นายสมชายและคณะ ได้ขอการสนับสนุนและปรึกษาแนวทางในการผลักดันด้านนโยบายและกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศพม่า รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยนายสมชายได้มอบหนังสือคู่มือด้านสิทธิแรงงาน สิทธิในการรวมกลุ่มของแรงงาน กฎหมายและแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการมนุษย์ และการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติ เป็นภาษาพม่า ที่ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้จัดทำขึ้นแก่นางอองซาน ซูจี
Read More

International Rescue Committee (IRC) ผลิตหนังสั้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานเข้าถึงข้อมูล

International Rescue Committee (IRC) ผลิตหนังสั้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขยายระเวลาเพื่อปรับสถานะแก่แรงงานข้ามชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 15 มกราคม 2556
Read More

เว็บไซด์ Migrant Labor Radio เปิดตัววิทยุออนไลน์ภาคภาษาไทใหญ่-พม่า เพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 วิทยุเพื่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติ หรือ MLRadio ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ MJP ได้เปิดตัวรายการวิทยุเพื่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติผ่านเวบไซด์ www.migrant-labor-radio.org โดยพันธกิจของรายการวิทยุนี้เพื่อให้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทย ทางรายการได้ริเริ่มโปรแกรมนำร่อง โดยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและนโยบายของรัฐต่อแรงงานข้ามชาติ ผ่านรายการสดในระบบ AM และ FM ที่สามารถรับฟังได้ทั่วทั้งประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่ของรัฐฉาน ออกอากาศอาทิตย์ละสามครั้ง เป็นภาษาพม่า-ไทใหญ่ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนำร่องนี้ได้ที่ http://migrant-labor-radio.org/current-projects-shan-migrant-radio-talk-show
Read More

ศาลฎีกาพิพิพากษาจำคุกนายจ้างคดีฆ่าแม่บ้านสัญชาติพม่าด้วยวิธีการทรมานทารุณโหดร้ายสนับสนุนกฎหมายของกระทรวงแรงงานเรื่องการคุ้มครองสิทธิแม่บ้านโดยไม่เลือกสัญชาติ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ศาลจังหวัดอุทัยธานี ได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา คดีที่พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องน.อ.สุชาติ อัคควิบูลย์ จำเลยที่ 1 และนางยุวดี อัคควิบูลย์ จำเลยที่ 2 (คดีดำที่ 1089/2547) ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมืองพ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานและกระทำทารุณโหดร้าย ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย  ร่วมกันให้คนต่างด้าวพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือให้พ้นการจับกุมและร่วมกันรับบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตโดยฝ่าฝืนกฎหมาย”  เห็นว่า การกระทำความผิดของจำเลยที่
Read More

เชิญร่วมงานวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า)

ในงานท่านจะพบกับการปราศัยของ นักเขียน นักพูด พร้อมทั้งศิลปินชื่อดังจากประเทศพม่ามากมายในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม นี้ตั้งแต่เที่ยงวันถึงหกโมงเย็น ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดเทพนรรัตน์  มหาชัย  จ.สมุทรสาคร ท่านที่ต้องการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนกับแรงงานพม่าในประเทศไทย  รวมทั้งพี่น้องแรงงานทุกท่าน  เชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรผ่านประตูใด ๆ ทั้งสิ้น ชมฟรี / ฟังฟรี / ตลอดงาน จัดโดย เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ(M.W.R.N.)  
Read More