News Archive

แถลงการณ์: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาและเครือข่ายยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคัดค้านคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการควบคุมแรงงานประมงของเรือพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Read More

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ส่งหนังสือถึง กรณีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานโรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต ปฎิเสธการขายประกันสุขภาพให้กับเด็กผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติ

Read More