News Archive

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ส่งหนังสือถึง กรณีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานโรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต ปฎิเสธการขายประกันสุขภาพให้กับเด็กผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติ

Read More