News Archive

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนมา 26 คน ตกลงรับเงิน 1,039,365.09 บาท ภายหลังศาลแรงงานภาค 6 นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง จำนวน 3,483,088.14 บาท

Read More

ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานสาธารณสุข กรณีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานโรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต ปฎิเสธการขายประกันสุขภาพให้กับเด็กผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติ

Read More