News Archive

ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพากษาจำคุกนายกิติพงษ์หรือกอล์ฟ ยะปะตัง 12 ปี 16 เดือน 20 วันและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 273,500 บาทแก่แม่บ้านชาวเมียนมา ฐานความผิดต่อชีวิต กระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย และพยายามฆ่า

Read More