ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงานประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ความรับผิดชอบ

 • งานบริหารจัดการคลินิกกฎหมายแรงงานและประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานการจัดประชุมฝึกอบรม และวางแผนโครงการ
 • ติดตามความคืบหน้าในการรับเรื่องร้องเรียนกับทนายความ ผู้ช่วยทนายความ องค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้วย เช่นองค์กรภาคีของพม่า เจ้าหน้าที่รัฐ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักงานจัดหางาน ศาล ตำรวจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานความคืบหน้า และจัดทำรายงานประจำเดือนส่งให้ส่วนกลาง

บรรทัดฐานการคัดเลือก

 • มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
 • มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี
 • ภาษาอังกฤษใช้งานได้
 • มีความรู้ภาษาพม่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 • เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นต่อประสบการณ์
 • มีประกันชีวิตกลุ่มและประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่  [email protected]  หรือ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 2654261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 20  สิงหาคม 2558