ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดระนอง พิพากษายกฟ้องจำเลย คดีหมายเลข คม. 2,4/2559 คดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกัมพูชา จำนวน 11 คน


Download