ประกาศรับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่โครงการ ADRA (ECMA) ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ต้องการรับสมัคร  เจ้าหน้าที่โครงการ ADRA (ECMA) ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ

 1. ช่วยประสานงานองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
 2. ช่วยรับเรื่องร้องเรียนของแรงงานข้ามชาติ ในสำนักงาน เป็นล่ามแปลภาษา และช่วยจดบันทึกการร้องเรียน เพื่อทำรายงาน
 3. ช่วยงานแปลเอกสารต่าง ๆ ของสำนักงาน
 4. เป็นล่ามในการลงพื้นที่ ติดตามทนายความ นักกฎหมาย ในการรับเรื่องร้องเรียน เก็บข้อมูล และให้ความรู้แก่แรงงาน
 5. เป็นล่ามแปลภาษาในการประชุมระหว่างองค์กร  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บรรทัดฐานการคัดเลือก

 1. มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
 3. มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน

คุณสมบัติ

 1. ปวช. /  ปวส.
 2. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และ ภาษาไทย ได้ดี
 3. หากได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมล่ามจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 12,500 – 15,000 บาท ขึ้นต่อประสบการณ์
 2. มีประกันชีวิตกลุ่มและประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ info@hrdfoundation.org  หรือ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 2654261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 12 เมษายน 2560

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page