เครือข่ายประชากรข้ามชาติ ยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงแรงงาน กรณีการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ


Download