ใบแจ้งข่าว: ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนายสมพล จิโรจน์มนตรี อดีตนายกสมาคมประมงจังหวัดตรังและพวก 6 คน คนละ 10 ปี ปรับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญลาภการประมง 500,000 บาทและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมจำนวน 1,992,000 บาท ข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์แรงงานประมงชาวพม่าจำนวน 15 คน ในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


Download