รายงานสถานการณ์ของแรงงานย้ายถิ่นในแปลงปลูกดอกไม้ ศึกษาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Download