แถลงการณ์: ศาลจังหวัดปัตตานียกคำร้องกรณีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ขอให้มีการไต่สวน การจับกุมและควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย : ความจริงที่ยังไม่ได้ถูกค้นหาโดยกระบวนการยุติธรรม

Download