ใบแจ้งข่าว : พนักงานตรวจแรงงานสตูลสั่งนายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย แก่สองแรงงานประมงชาวเมียนมา 209,600 บาท หลังศาลไกล่เกลี่ยแรงงานได้รับเพียงคนละ 70,000 บาท


Download