ใบแจ้งข่าว: ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์มีคำพิพากษาจำคุก 18 ปีจำเลยชาวเมียนมา 2 ราย และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนรวม 1,948,075 บาท แก่ผู้เสียหายและครอบครัว 12 ราย ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download