ใบแจ้งข่าว: แรงงานพม่าได้รับเงินค่าทดแทนกรณีแขนขาดจากการทำงาน 345,384 บาท หลังต่อสู้คดีกับนายจ้างยืดเยื้อยาวนานมาเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน 29 วัน


Download