วิดีโอ:เรื่องราวน้องแอเด็กหญิงที่ถูกสามีภรรยาชาวไทยลักพาตัว