รับสมัคร: นักกฎหมาย (Legal Officer) ประจำสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักกฎหมาย (Legal Officer) ประจำสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ
1. จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
2. มีใบอนุญาตทนายความ (หากมีประสบการณ์ว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความสนใจหลักการสิทธิมนุษยชน
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ

ความรับผิดชอบ
1. ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ
2. ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่
3. บันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ รายงานต่อคณะทำงานโครงการของมูลนิธิฯ
4. เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
5. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไขและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 20,000 บาท
2. มีประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ info@hrdfoundation.org
หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 11 พฤษภาคม 2565
มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล