คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด


คลินิกกฎหมายแรงงาน แม่สอด (Labor Law Clinic) ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation) ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติด้านแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ โดยการสนับสนุนของ ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page