กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

ปคม.ตามรวบเจ้าของเรือประมง ย่านสะพานปลาสมุทรสาคร ตั้งแก๊งหลอกคนงานทำงานในเรือประมง

ปคม.ตามรวบเจ้าของเรือประมง ย่านสะพานปลาสมุทรสาคร ตั้งแก๊งหลอกคนงานทำงานในเรือประมง เรียกค่าไถ่จากแรงงานที่ทำ หลังมูลนิธิเพื่อสิทธิฯพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด สารภาพ ต้องเรียกเก็บเงินจากแรงงานคืนเพราะเสียค่านายหน้าไป 12,000 บาท วันนี้ (20 ต.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น.ที่ บก.ปคม. พ.ต.อ.สุวิชญ์พล อิ่มใจรัตน์ รอง ผบก.ปคม.พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผกก.2 บก.ปคม.และ พ.ต.ท.ชูศักดิ์ เคทอง รอง

แรงงานข้ามชาติกำลังจะสามารถทำใบขับขี่ได้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายความมั่นคง

สำหรับการเผยแพร่: วันที่ 31 ตุลาคม 2552 กรมการขนส่งทางบกประกาศว่าแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ลาวและกัมพูชารวมทั้งชาวเขาที่มีบัตรประจำตัว บุคคลบนพื้นที่สูงสามารถจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถได้และอยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อ ให้บุคคลเหล่านี้สามารถทำใบขับขี่ได้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายความมั่นคงที่เคยปฏิเสธสิทธิของคน กลุ่มนี้ที่มีมานานกว่า15 ปีและส่งผลดีต่อแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนกว่าหนึ่งล้านคนรวมทั้งชนกลุ่มน้อย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นายโคทม อารียา ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา แสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลง นโยบายนี้ว่า“นโยบายใหม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะการปฏิเสธไม่ให้คนที่อาศัยอยู่ในสังคม ของเราได้ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมนั้นไม่ได้มีผลใดๆในแง่ของความมั่นคงของประเทศมีแต่จะเพิ่มภาวะ ความกดดันเปิดโอกาสให้แก่การทุจริตรวมทั้งเป็นการทำลายชื่อเสียงและความมั่นคงของประเทศด้วย” นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมากรมการขนส่งทางบกด้วยความเห็นชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่เปิดโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยและแรงงานข้ามชาติสามารถจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถและทำใบขับขี่ แม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะมีความจำเป็นต้องใช้รถในชีวิตประจำวันก็ตาม

คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด

คลินิกกฎหมายแรงงาน แม่สอด (Labor Law Clinic) ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation) ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติด้านแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ โดยการสนับสนุนของ ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ตามใบอนญาตเลขที่ ต. 435 / 2543 มีสำนักงาน อยู่ที่เลขที่ 87  ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 662 277 6882