รับสมัคร: นักกฎหมาย ประจำสำนักงาน มหาชัย

  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)   Legal Officer / นักกฎหมาย ประจำสำนักงาน มหาชัย  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ
 2. ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่มหาชัยและพื้นที่ใกล้เคียง
 3. บันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ รายงานต่อคณะทำงานโครงการของมูลนิธิฯ
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
 5. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 2. มีความสนใจในประเด็นสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ และสิทธิมนุษยชน
 3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 4. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ
 5. หากมีประสบการณ์การทำงานประสานงาน หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1.   เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท  สัญญาจ้าง 1 ปี
 2.   มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
 3.   ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน


ผู้ที่สนใจ  
 กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน   เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ info@hrdfoundation.org  หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261  

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร   8 สิงหาคม  2565       

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล