คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด


คลินิกกฎหมายแรงงาน แม่สอด (Labor Law Clinic) ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation) ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติด้านแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ โดยการสนับสนุนของ ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)