ต้องการรับสมัครงานตำแหน่ง : ผู้ช่วยการเงิน-ธุรการ( Finance and Admin Officer Assistant)ประจำสำนักงานมูลนิธิที่กรุงเทพฯ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรเอกชนเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร
ต้องการรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงิน – ธุรการ ( Finance and Admin Officer Assistant)
ประจำสำนักงานมูลนิธิ ที่กรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน
2. ทำทะเบียนคุมเช็ค และสินทรัพย์ของมูลนิธิฯ
3. ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน ในงานการเงินและธุรการ ของสำนักงาน และโครงการของมูลนิธิฯ
4. ช่วยประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการของมูลนิธิฯ
5. ช่วยประสานงานกับธนาคาร สำนักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร
6. ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน ในการจัดทำเอกสารการเงิน เพื่อเสนอแหล่งทุน

บรรทัดฐานการคัดเลือก
1. มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
2. มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel
4. มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน

คุณสมบัติ
จบปวช. ปวส. ปริญญาตรี(การเงิน การบัญชี)

เงื่อนไข
1. เงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท
2. มีประกันสังคม ประกันชีวิตและสุขภาพ
3. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ [email protected] หรือ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02 277 6882 , 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 25 กันยายน 2559