รับสมัคร: แคชเชียร์และผู้ช่วยธุรการ ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ต้องการรับสมัคร  ตำแหน่ง แคชเชียร์และผู้ช่วยธุรการ ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงินและการจัดเก็บเอกสาร
 2. ดูแลการเงินโครงการ  ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน  จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานส่วนกลาง
 3. ช่วยผู้ประสานงานโครงการ ในงานการเงินและธุรการ ของโครงการคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด
 4. ช่วยงานบริหารจัดการคลินิกกฎหมายแรงงานและช่วยประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. ช่วยผู้ประสานงานโครงการในการจัดประชุมฝึกอบรม
 6. ดูแลการเงินโครงการ  ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน  จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานส่วนกลาง

 

บรรทัดฐานการคัดเลือก

 1. มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
 2. มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft, Excel
 4. มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน
 5. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาพม่าและอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ

จบปวช. ปวส. ปริญญาตรี(การเงิน การบัญชี)


เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 19,000 บาท ขึ้นต่อวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ หรือ ตามความสามารถ
 2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

ที่ [email protected] และ [email protected] หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  12 กุมภาพันธ์ 2564 มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุด