รับสมัคร: Assistant Program Director / ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ สำนักงาน กทม.

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

 

Assistant Program Director / ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ สำนักงาน กทม.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สนับสนุนผู้อำนวยการโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการ
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในมูลนิธิ องค์กรเครือข่ายและหน่วยงานรัฐ

 

(หน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ)
1. ติดตามให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ประสานงานของ สำนักงานมูลนิธิแม่สอด เชียงใหม่ มหาชัย ระนอง และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่กรุงเทพฯ
2. ประสานงานกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ กลุ่มองค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และแหล่งทุน เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
3. ร่วมในการพัฒนาแนวทาง ยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการตามงานในข้อ 1 และ ข้อ 2
4. จัดทำโครงการ แผนงาน จัดทำรายงาน และบริหารงบประมาณ และการประเมินโครงการที่ดำเนินการโดย ข้อ 1
5. เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในเวทีงานนโยบายและรณรงค์เป็นครั้งคราว
6. บริหารจัดการความสัมพันธ์การทำงานของแต่ละทีม และระหว่างทีม

 

คุณสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ
1. จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
2. มีความสนใจในประเด็นสิทธิแรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ กระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
3. สนใจทำงานในองค์กรภาคประชาสังคม
4. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 20,000 – 24,000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี (1 เมษายน 2564 – 30 มีนาคม 2565)
2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

 

ผู้ที่สนใจ  กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ [email protected] หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  21 มีนาคม 2564

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล