ใบแจ้งข่าว: ทนายความมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเข้าพบอัยการเจ้าของสำนวนคดีค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับบนเรือประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่วันที่ 9 มีนาคม 2564

ใบแจ้งข่าว
ทนายความมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเข้าพบอัยการเจ้าของสำนวนคดีค้ามนุษย์
และแรงงานบังคับบนเรือประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ทนายความมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติ (ไอเจเอ็ม) ในฐานะทนายความของผู้เสียหายซึ่งเป็นแรงงานประมงสัญชาติเมียนมา 5 คน เข้าพบอัยการเจ้าของสำนวนคดีการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงซึ่งเกิดเหตุในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เบื้องต้นอัยการมีความเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญจึงมีมติให้ตั้งคณะทำงานคดีเพื่อเข้าร่วมประชุมกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย โดยมีการกำหนดยื่นฟ้องคดีนี้ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

 

คดีนี้สืบเนื่องมาจากแรงงานประมงชาวเมียนมาได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังองค์กรภาคประชาสังคม เนื่องจากแรงงานทั้ง 5 คน เข้ามาทำงานในช่วงปีพ.ศ. 2538 ถึง เดือนมีนาคม 2563 และถูกนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงในจังหวัด นครศรีธรรมราช เอารัดเอาเปรียบไม่จ่ายค่าจ้างในการทำงาน ถูกทำร้ายและข่มขู่ระหว่างการทำงาน อีกทั้งยังถูกยึดเอกสารประจำตัวโดยที่แรงงานไม่สามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ นอกจากนั้นนายจ้างได้หักเงินเดือนของแรงงานโดยอ้างว่านำไปจ่ายค่าเอกสารประจำตัว ซึ่งยอดการหักเงินดังกล่าวเป็นยอดที่สูงทำให้เกิดการสร้างภาระหนี้สินกับแรงงานประมง หากแรงงานจะขอออกจากงาน นายจ้างจะยกหนี้ของแรงงานขึ้นมาเป็นเหตุผลที่ทำให้แรงงานไม่สามารถออกจากงานได้ ทำให้ตกอยู่ในสภาพแรงงานขัดหนี้ โดยพนักงานสอบสวนได้จับกุมเจ้าของเรือและไต้ก๋งเรือ รวม 7 คน โดยมีการกำหนดยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ต่อศาลอาญาในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน ร่วมกันบังคับใช้แรงงาน ร่วมกันใช้และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประมวลกฎหมายอาญา

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวกาญจนา อัครชาติ ผู้จัดการคดี
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 095-978-7442 E-mail: [email protected]