รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง Communication Consultant สำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง Communication Consultant   สำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ 

  1. จบการศึกษาปริญญาตรี
  2. มีความสามารถในการเขียน สื่อสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  3. มีความสนใจต่อการทำประเด็นรณรงค์สาธารณะ Public Campaign
  4. มีทักษะในการผลิตสื่อ ถ่ายภาพ วิดีโอ และสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและตัดต่อวีดีโอได้
  5. มีความเข้าใจและสามารถในการทำงานบนพื้นที่Media online platform
  6. มีความสนใจต่อประเด็นแรงงานข้ามชาติและสิทธิมนุษยชน
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ รอบคอบ กล้าที่จะคิดนอกกรอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ความรับผิดชอบ

  1. พัฒนาการสื่อสารของมูลนิธิในช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Instagram twitter หรือ TikTok เป็นต้น
  2. จัดทำบทความ ริเริ่มการทำรณรงค์สาธารณะประเด็นแรงงานข้ามชาติในช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิ
  3. รวบรวมประเด็น ผลงานที่น่าสนใจของทางมูลนิธิ

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ [email protected] หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887 โทรสาร  02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  20 กุมภาพันธ์ 2565

มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล