หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ฉบับที่8
รวมหนังสือข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: การเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ กรกฎาคม 2556-ธันวาคม 2557
การค้ามนุษย์ โจทย์ใหญ่ข้ามชาติ ปัญหาระดับสากล
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Latest

ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดระนองรับฟ้องคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและยกคำร้องทนายความผู้เสียหายซึ่งเป็นแรงงานชาวกัมพูชาในการเป็นโจทก์ร่วมเฉพาะข้อหาตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เปิดคำพิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีแรงงาน กรณีแรงงานข้ามชาติฟ้องสำนักงานประกันสังคม เรื่องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ(นางหนุ่ม ไหมแสง)ในการเข้าถึงเงินทดแทน กรณีประสบอันตราย หรือเสียชีวิต จากการทำงาน ภายใต้พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

เปิดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีแรงงานข้ามชาติฟ้องสำนักงานประกันสังคม เรื่องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (นายโจกับพวก) ในการเข้าถึงเงินทดแทน กรณีประสบอันตราย หรือเสียชีวิต จากการทำงาน ภายใต้พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537