รวมหนังสือข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: การเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ กรกฎาคม 2556-ธันวาคม 2557
การค้ามนุษย์ โจทย์ใหญ่ข้ามชาติ ปัญหาระดับสากล
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Latest

ใบแจ้งข่าว อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นเบิกความในคดีที่พนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องข้อหา ค้ามนุษย์ โดยมีชาวโรฮิงญาเป็นผู้เสียหาย