รับสมัคร: Lawyer / ทนายความ ประจำสำนักงาน จังหวัดภูเก็ต

 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร   ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย) 

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง     Lawyer / ทนายความ ประจำสำนักงาน จังหวัดภูเก็ต


คุณสมบัติ 

1. จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

2. มีใบอนุญาตทนายความ (หากมีประสบการณ์ว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีความสนใจหลักการสิทธิมนุษยชน

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ


ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ

2. ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง

3. บันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ รายงานต่อคณะทำงานโครงการของมูลนิธิฯ

4. เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที 

5. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เงื่อนไขและสวัสดิการ

1. เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท สัญญาจ้าง ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2565

2.  มีประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม  และประกันสังคม

3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน


ผู้สนใจ
 สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ info@hrdfoundation.org   

หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261


วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร
  30 มิถุนายน 2564 

มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล