ใบแจ้งข่าว: 8 ปีที่รอคอยความยุติธรรม ศาลฎีกายืนยันสิทธิของนางหนุ่ม ไหมแสง แรงงานข้ามชาติไทยใหญ่ มีสิทธิรับเงินได้โดยตรงจากกองทุนเงินทดแทน

Download PDF