ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสงขลา มีคำพิพากษา อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในคดีค้ามนุษย์ ชาวโรฮิงญา จำคุก 22 ปี 6 เดือน และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เป็นเงิน 126,900 บาท