ใบแจ้งข่าว: เจ้าหน้าที่กองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าจับนายหน้าชาวเมียนมาสองรายในข้อหาสมคบและร่วมกันค้ามนุษย์ แรงงานประมงและครอบครัวชาวเมียนมา 12 คนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


Download