ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ 115คน รับเงินจำนวน 8ล้านบาท ภายหลังศาลแรงงานภาค6 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างกว่า 25ล้านบาท

Download