News Archive

ภาษาพม่า: ใบแจ้งข่าว อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นเบิกความในคดีที่พนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องข้อหา ค้ามนุษย์ โดยมีชาวโรฮิงญาเป็นผู้เสียหาย

Read More

ใบแจ้งข่าว อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นเบิกความในคดีที่พนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องข้อหา ค้ามนุษย์ โดยมีชาวโรฮิงญาเป็นผู้เสียหาย

Read More