มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มีความประสงค์รับสมัคร นักกฎหมายประจำสำนักงาน โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

การรายงาน  รายงานต่อ ผู้ประสานงานในพื้นที่


ความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน กรณีแรงงานข้ามชาติถูกละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ติดตามคดี และทำรายงานคดี     

ติดตามคำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เพื่อเผยแพร่ต่อแรงงานข้ามชาติและองค์กรแรงงานในพื้นที่

จัดแฟ้มเอกสารงานคดี  ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต่างๆ


บรรทัดฐานการคัดเลือก

มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน


คุณสมบัติ

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

มีความสนใจทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือมีความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม


อัตราเงินเดือน/สวัสดิการ

เงินเดือน 15,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

ประกันชีวิต  ประกันสังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


การรับสมัคร

ส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติ พร้อมรูปถ่าย (ระบุบุคคลอ้างอิง 2 คน) ส่งมาที่ [email protected] หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร  02 275 4261


รับสมัครถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ


หมายเหตุ *
โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมการเข้าถึงและได้รับสิทธิตามกฎหมายให้กับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า