ประกาศรับสมัครงาน: เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านกิจกรรม Program Coordinator

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านกิจกรรม  Program  Coordinator

ความรับผิดชอบ

 1. ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ประสานงานของ สำนักงานมูลนิธิแม่สอด เชียงใหม่ มหาชัย และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
 2. ประสานงานกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ กลุ่มองค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และแหล่งทุน เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
 3. ร่วมในการพัฒนาแนวทาง ยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการตาม 1 และ 2
 4. จัดทำโครงการ แผนงาน  จัดทำรายงาน และบริหารงบประมาณ และการประเมินโครงการที่ดำเนินการ
  โดย 1
 5. งานอื่นๆตามที่เลขาธิการมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุ๒๕ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. มีความสนใจสิทธิมนุษยชนและการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
 4. มีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 5. สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

อัตราเงินเดือน/สวัสดิการ

 • เงินเดือน 30,000-40,000 บาทพิจารณาตามประสบการณ์
 • ประกันสังคม
 • ประกันภัยกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การรับสมัคร

 • ส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติ พร้อมรูปถ่าย (ระบุ บุคคลอ้างอิง 2 คน) สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน ส่งมาที่  [email protected] หรือมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร  02 275 4261
 • รับสมัครถึงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ