รับสมัคร : Program Director / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ในสำนักงาน กทม.

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

Program Director / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ สำนักงาน กทม.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดตามให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ประสานงานของ สำนักงานมูลนิธิแม่สอด เชียงใหม่ มหาชัย ระนอง และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่กรุงเทพฯ
 2. ประสานงานกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ กลุ่มองค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และแหล่งทุน เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
 3. ร่วมในการพัฒนาแนวทาง ยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการตามงานในข้อ 1 และ ข้อ 2
 4. จัดทำโครงการ แผนงาน จัดทำรายงาน และบริหารงบประมาณ และการประเมินโครงการที่ดำเนินการโดย ข้อ 1
 5. เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในเวทีงานนโยบายและรณรงค์เป็นครั้งคราว
 6. บริหารจัดการความสัมพันธ์การทำงานของแต่ละทีม และระหว่างทีม

คุณสมบัติ

 1. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาระหว่างประเทศ/ รัฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ นิติศาสตร์
 3. มีความสนใจสิทธิมนุษยชนและการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 5. มีประสบการณ์ การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. สามารถทำงานที่หลากหลายภายใต้ความกดดันหรือความไม่ชัดเจนให้ลุล่วงได้ ทั้งในลักษณะการทำงานคนเดียว​ และทำงานเป็นทีม
 7. สามารถสื่อสาร ฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียนภาษาอังกฤษ​ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 8. สามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นครั้งคราว

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีประสบการณ์ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และ/ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน
 2. มีประสบการณ์ทำงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากอียู
 3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 50,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน


ผู้ที่สนใจ   
 กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง งานเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีการแก้ไขโดยผู้อื่น  (ถ้ามี)  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ [email protected]  หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261 วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  16 ธันวาคม 2563    

         มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล