รับสมัคร: Finance Assistant / ผู้ช่วยการเงิน สำนักงาน กทม.

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

Finance Assistant / ผู้ช่วยการเงิน สำนักงาน กทม.


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงินและการจัดเก็บเอกสาร
2. ดูแลการเงินโครงการ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการสำนักงาน
3. ช่วยประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการของมูลนิธิฯ
4. ช่วยผู้ประสานงานโครงการในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการของมูลนิธิฯ


คุณสมบัติ

1. จบปวช. ปวส. ปริญญาตรี(การเงิน การบัญชี)
2. มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
3. มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel


เงื่อนไขและสวัสดิการ

1. เงินเดือน 12,000 – 15.000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี (1 เมษายน 2564 – 30 มีนาคม 2565)
2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน


ผู้ที่สนใจ
 กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ [email protected] หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261


วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร วันที่ 27 เมษายน  2564
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล