รับสมัคร: Legal Officer ประจำสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร   ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

 

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง     Legal Officer  ประจำสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่


หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 2. อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่อาสาสมัครประจำสำนักงานเชียงใหม่
 3. ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง
 4. บันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ รายงานต่อคณะทำงานโครงการของมูลนิธิฯ
 5. เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
 6. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 2. มีความสนใจในประเด็นสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ และสิทธิมนุษยชน
 3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 4. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ
 5. หากมีประสบการณ์การทำงานประสานงาน หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน18,000 – 20,000 บาท สัญญาจ้าง ตั้งแต่ กันยายน 2564 – มิถุนายน 2566
 2. มีประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม  และประกันสังคม
 3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

 

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ [email protected]

หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  20 กันยายน 2564

มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล