รับสมัคร: Lawyer / ทนายความ ประจำสำนักงาน จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

 

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง     Lawyer / ทนายความ ประจำสำนักงาน จังหวัดภูเก็ต

 

คุณสมบัติ 

 1. จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตทนายความ(หากมีประสบการณ์ว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความสนใจหลักการสิทธิมนุษยชน
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. กระตือรือร้นมีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ

 

ความรับผิดชอบ

 1. ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ
 2. ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง
 3. บันทึกข้อเท็จจริงข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ รายงานต่อคณะทำงานโครงการของมูลนิธิฯ
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
 5. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน20,000 – 30,000 บาท สัญญาจ้าง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 – ธันวาคม 2565
 2. มีประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

 

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ [email protected]

หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  10 พฤศจิกายน 2564

มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล