รับสมัคร: ประสานงานด้านภาษา ประจำสำนักงาน จังหวัด ภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

 

ต้องการรับสมัคร  ตำแหน่ง  ผู้ประสานงานด้านภาษา  ประจำสำนักงาน จังหวัด ภูเก็ต  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และ ภาษาไทย ได้ดี
 • มีประสบการณ์ ทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนในพื้นที่
 • มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
 • มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน และมีความยืดหยุ่นในการทำงานนอกเวลางานปกติ
 • หากได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมล่ามจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ความรับผิดชอบ

 • ช่วยประสานงานองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ และเป็นล่ามแปลภาษาในการประสานงาน การประชุมระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ช่วยรับเรื่องร้องเรียนของแรงงานข้ามชาติ ในสำนักงาน เป็นล่ามแปลภาษา และช่วยทำบันทึกเคส เพื่อการทำรายงาน
 • ช่วยงานแปลเอกสารต่าง ๆ ของสำนักงาน
 • ติดต่อประสานงาน และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
 • เป็นล่ามในการลงพื้นที่ ติดตามทนายความ นักกฎหมาย ในการรับเรื่องร้องเรียน การเก็บข้อมูล และการให้ความรู้แก่แรงงาน

 

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท ขึ้นต่อวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ หรือ ตามความสามารถ
 2. มีประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มและประกันสังคม
 3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

 

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

ที่ [email protected]   หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  10 พฤศจิกายน 2564

มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่าน ทางอีเมล