กรณีศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือ แรงงานประมงไทยนอกน่านน้ำ (โซมาเลีย)

Download (PDF)