ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ ได้รับเงิน 121,500 บาท หลังการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนายจ้าง กรณีละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต

22 มิถุนายน 2565

ใบแจ้งข่าว

แรงงานข้ามชาติ ได้รับเงิน 121,500 บาท หลังการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนายจ้าง

กรณีละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายจ้างของนายติน โก อู ลุกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนมา ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ที่ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจ ที่ 82/2565 ให้บริษัท แฮปปี้ ฮอลิเดย์ 24 จำกัด ร่วมกับกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจ ฝ่ายนายจ้าง ร่วมกันจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานเดือนธันวาคม 2564 และค่าจ้างวันที่ 1-15 มกราคม 2565 ค่าอาหาร ค่าน้ำมันรถ ค่าเซอร์วิส ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,240 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้กับนายติน โก อู

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการไกล่เกลี่ยกันในชั้นพิจารณาคดี ทนายความของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายติน โก อู ได้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยกับฝ่ายนายจ้าง และผู้ประนีประนอม โดยในการเจรจาไกล่เกลี่ยกันนั้น ฝ่ายลูกจ้างได้ตกลงรับเงินจากฝ่ายนายจ้างจำนวน 120,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,1500 บาท

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายติน โก อู ได้เดินทางมายังมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับเงินที่ศาลอนุมัติให้จ่าย 120,000 บาท ตามที่นายจ้างได้เอาเงินมาวางไว้ที่ศาล และในส่วนของดอกเบี้ย จำนวน 1,500 บาท นายติน โก อู ได้รับครบถ้วนแล้วในวันที่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกัน


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 087-4230999