รับสมัคร: Legal Officer / นักกฎหมาย ประจำสำนักงาน มหาชัย

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก (แม่สอด) จังหวัดสมุทรสาคร (มหาชัย) และจังหวัดภูเก็ตต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่


Legal Officer /
นักกฎหมาย ประจำสำนักงาน มหาชัย


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ
 2. ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่มหาชัยและพื้นที่ใกล้เคียง
 3. บันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ รายงานต่อคณะทำงานโครงการของมูลนิธิฯ
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
 5. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 

 1. จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 2. มีความสนใจในประเด็นสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ และสิทธิมนุษยชน
 3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 4. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ
 5. หากมีประสบการณ์การทำงานประสานงาน หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1.   เงินเดือน 18,000 – 20,600 บาท  สัญญาจ้าง 1 ปี
 2.  มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
 3.  ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

 

ผู้ที่สนใจ    กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน   เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ [email protected]  หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร   24 เมษายน 2566          

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล