แรงงานข้ามชาติใน ภาคเกษตรกรรม ลักษณะการจ้างงาน สภาพการทำงาน ความเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

HRDF ชวนอ่านรายงานวิจัย: แรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม – ลักษณะการจ้างงาน, สภาพการทำงาน, ความเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม! รายงานนี้เปิดเผยเรื่องราวความจริงที่แรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรต้องประสบพบเจอ เจาะลึกไปและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน อาทิ ลักษณะการจ้างงานที่น่าสนใจของภาคเกษตร, สภาพการทำงานที่เกิดขึ้นจริง, และความเสี่ยงที่ค้นพบจากการทำงานภาคเกษตร ความเสี่ยงที่จะถูกบังคับใช้แรงงาน

 


อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงชั่วคราว