ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรเอกชนเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร  ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

ความรับผิดชอบ

ช่วยงานผู้จัดการธุรการและผู้ประสานงานโครงการ ในการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วยงานผู้จัดการธุรการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินให้เหมาะสมและได้ผล

ช่วยงานผู้จัดการธุรการและผู้ประสานงานโครงการ ในการเตรียมรายงานการเงินเท่าที่จำเป็น

ช่วยงานผู้ลงบัญชีและผู้ตรวจสอบในการเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี

บรรทัดฐานการคัดเลือก

มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel

มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ด้านการบัญชี

ประสบการณ์ 0-2 ปี

เงื่อนไข

เงินเดือน 15000 บาท ขึ้นต่อประสบการณ์

มีประกันชีวิตและสุขภาพ

มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่  [email protected]  หรือ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน .สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 02 277 6882 , 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 20 สิงหาคม 2554