ใบแจ้งข่าว: แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน ยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลจังหวัดระนอง เรียกร้องให้มีการเพิกถอนการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินด้วยการฉ้อฉล

เผยแพร่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ใบแจ้งข่าว

แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน ยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลจังหวัดระนอง

เรียกร้องให้มีการเพิกถอนการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินด้วยการฉ้อฉล

 

            ตามที่แรงงานข้ามชาติจำนวน 39 คน ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ที่ศาลจังหวัดแรงงาน ภาค 8 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยจำเลยยอมจ่ายเงิน​ 1,814,595 หรือคิดเป็น 70% ของทุนทรัพย์ตามฟ้องให้แก่แรงงานทั้ง 39 คน ​ โดยแบ่งชำระเป็นงวดงวด จนกว่าจะชำระเสร็จ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hrdfoundation.org/?p=2683&lang=en )

ต่อมา วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายจ้าง ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1  ของคดียังคงมีหน้าที่ในการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ได้ทำสัญญาขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุตรเขยซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจำเลยที่ 1 ไม่ถือเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นในขณะที่มีการทำนิติกรรมซื้อขายทั้งจำเลยที่ 1 และบุตรเขยย่อมรู้ความจริงอันทำให้โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ หาใช่การได้สิทธิและเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริต การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 และบุตรเขยจึงเป็นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉล แรงงานข้ามชาติทั้ง 39 รายในฐานะโจทก์จึงได้ทำการยื่นฟ้องในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการขายที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

นอกจากนี้ ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ทั้ง 39 ราย จะเดินทางไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง เพื่อยื่นหนังสือขอให้มีการดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนวันดี ทูน่า จำกัด เนื่องจากห้างหุ้นส่วนวันดีทูน่าฯ ได้ผิดนัดการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อขอให้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง ดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนวันดีทูน่า จำกัดและกรรมการ ข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541


 

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายกฤษดา สัญญาดี ทนายความ  เบอร์โทรศัพท์ 099 419 4699 E-mail: [email protected]