ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดระนอง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีแรงงานข้ามชาติ 39 ราย ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่ทำขึ้นระหว่างอดีตนายจ้างและบุคคลในครอบครัวโดยฉ้อฉล

1662395391574

 

5 กันยายน 2565

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดระนอง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีแรงงานข้ามชาติ 39 ราย

ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่ทำขึ้นระหว่างอดีตนายจ้างและบุคคลในครอบครัวโดยฉ้อฉล

 

จากกรณี แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา จำนวน 39 ราย อดีตลูกจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดวันดีทูน่า จังหวัดระนอง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางมนฤดี สอนใส อดีตนายจ้าง เพื่อขอให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจากการเลิกจ้างให้กับลูกจ้างทั้ง 39 คน ต่อมา วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางมนฤดี ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับลูกจ้างทั้ง 39 ราย  เป็นคดีหมายเลขดำที่ ร.780/2564 คดีหมายเลขแดงที่ ร.648/2564 ของศาลแรงงานภาค 8 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hrdfoundation.org/?p=2683&lang=en ) แต่นายจ้างได้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้นนายจ้างต้องชำระเงินให้กับลูกจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 2,516,671 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัด จนกว่าจะชำระเสร็จ

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ลูกจ้างทั้ง 39 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายจ้างเป็นคดีผิดสัญญาจ้างแรงงานที่ศาลแรงงานภาค 8 ทางฝ่ายลูกจ้างได้ตรวจสอบพบว่านายจ้างมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินจำนวนหลายแปลง แต่ได้ทำนิติกรรมโอนทรัพย์สินให้บุคคลอื่นไปทั้งหมด รวมทั้งที่ดินแปลงหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระนองที่พบว่านางมนฤดี สอนใส นายจ้าง ได้ทำสัญญาโอนที่ดินด้วยการฉ้อฉล ให้กับนายกิ่งศักดิ์  พลเขต  บุตรเขย ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายจ้าง  โดยนายกิ่งศักดิ์ พลเขต ทราบดีว่านางมนฤดี สอนใส  มีหนี้ต้องชำระให้แก่ลูกจ้างทั้ง 39 ราย การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการทำนิติกรรมโดยฉ้อฉล ทำให้ฝ่ายลูกจ้างเสียเปรียบไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค 8  ดังนั้น แรงงานข้ามชาติทั้ง 39 รายจึงได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางมนฤดี สอนใส เป็นจำเลยที่ 1 และนายกิ่งศักดิ์  พลเขต เป็นจำเลยที่ 2 ที่ศาลจังหวัดระนอง เป็นเลขคดีดำที่  พ.131/2565 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการทำนิติกรรมโดยฉ้อฉล และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศาลจังหวัดระนอง ได้กำหนดวันนัดสืบพยาน ชี้สองสถานและไต่สวนคำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราว และจากการไต่สวนคำร้อง ศาลจังหวัดระนองได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แก่โจทก์  โดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนในที่ดินพิพาทในคดีนี้ไว้ชั่วคราว ระหว่างที่มีการพิจารณาคดี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายกฤษดา สัญญาดี ทนายความ  เบอร์โทรศัพท์ 099 419 4699 E-mail: [email protected]