งานประชุมถอดบทเรียนคดีการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงจังหวัดปัตตานี 4 คน

รวมภาพบรรยากาศงานประชุมถอดบทเรียนคดีการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงจังหวัดปัตตานี 4 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม
  1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อท้าทายในการทำงาน
  2. เพื่อติดตามความคืบหน้าในกระบวนการดำเนินคดี
  3. เพื่อหาแนวทางออกร่วมกันในการนำไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายและนโยบาย
  4. เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและการส่งต่อข้อมูลในอนาคต
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) จังหวัดสงขลา และ มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม อาทิ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี และสงขลา ฯลฯ ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนให้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว และหวังว่าจะมีการพูดคุยหารือกันในอนาคตกันต่อไป