ความฝันของเด็กๆ ที่ติดตามพ่อแม่มาทำงานในประเทศไทย


“หนูอยากค้าขาย”
“อยากเป็นนักฟุตบอล”
”อยากขายของ“
ฯลฯ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยมีความต้องการแรงงงานข้ามชาติจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ พวกเขาเหล่านี้เดินทางมาด้วยความฝัน ความหวัง ที่จะมีชีวิตครอบครัวที่ดี และการทำงานในประเทศไทยจะยกระดับชีวิตครอบครัวของพวกเขาได้ แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจำนวนมากเป็นแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งหลายคนได้นำลูกและพ่อแม่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน หรือหลายคนก็ทำงานจนมีลูกและสร้างรากฐานครอบครัวในประเทศไทย

เด็กๆทุกคนไม่ว่าเป็นใคร เชื้อชาติใด ฐานะเศรษฐกิจแบบใดควรได้รับสิทธิโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อพวกเขาจะสามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้น “เด็กคือความหวัง เด็กคืออนาคต” เป็นคำพูดที่ไม่เกินจริง โดยเฉพาะสถานการณ์โลกปัจจุบันที่อัตราการเกิดต่ำลง และผู้สูงอายุมากขึ้น การสร้างเด็กๆในฐานะพลเมืองโลกที่สามารถดูแลสังคมของพวกเขาในอนาคตและรับมือกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น

Aye MAR CHO ผู้ประสานงานพื้นที่สมุทรสาคร มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) กล่าวว่า อยากให้เด็กๆทุกคนได้เรียนหนังสือ ได้รับพัฒนาการที่ดี ได้รับความรู้ อนาคตข้างหน้าน้องอาจไม่ได้เป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยอย่างเดียว น้องอาจจะเป็นอาชีพอื่น เช่น ดารา หมอ พยาบาล ครู ฯลฯ ต่อยอดได้ ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นลูกแรงงานข้ามชาติแล้วจะต้องโตขึ้นไปเป็นคนใช้แรงงาน การที่เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมามีความสามารถและคุณภาพ ย่อมดีกับประเทศไทยและไม่ว่าประเทศใดก็ย่อมดีที่มีพลเมืองที่มีคุณภาพ ดังนั้น การศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีน้องๆหลายคนที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในศูนย์สงเคราะห์การศึกษาที่ตั้งขึ้นให้กลุ่มลูกหลานแรงงานข้ามชาติ กลุ่มเปราะบางตามจุดต่างๆในประเทศไทย เราพบว่าแม้ในพื้นที่ที่ลำบากยากเข็ญ แม้ในพื้นที่ที่มองไม่เห็นโอกาส หากเด็กๆเหล่ามีพื้นที่การศึกษา ที่นั้นก็จะมีความหวัง ความสุข และอนาคต และสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้นได้ อย่างที่น้อง WIRI YA TUN อายุ 17 ปี ชาวเมียนมาที่ได้รางวัลเรียนดีในพื้นที่สมุทรสาคร กล่าวว่า

“ผมเรียน ป.1-ป.6 ที่พม่าครับ แล้วมาต่อที่ประเทศไทย ผมมีความสุขมากที่ได้เรียนหนังสือต่อในไทย และผมรักเพื่อนๆคนไทยทุกคน แต่ก่อนผมเรียนที่โรงเรียนพื้นที่เมาะลำไย ใจกลางประเทศพม่า แต่เพราะสงครามทำให้พ่อแม่ต้องมาหางานทำที่เมืองไทย ผมรักที่นี่และอยากเป็นคนที่ดีตอบแทนเมืองไทย ถ้ามีโอกาสอยากเรียนไปเป็นหมอ ถ้ามีโอกาสก็อยากสู้ อยากตั้งใจให้มากที่สุด” WIRI YA TUN